Tin bài liên quan của Thông tư18/2022/TT-BYT

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới về lao động, bảo hiểm có hiệu lực tháng 2/2023 26/01/2023

Bước sang tháng 02/2023, lĩnh vực lao động - bảo hiểm sẽ có một vài sự điều chỉnh do áp dụng các quy định mới. Sau đây là những chính sách mới về lao động - bảo hiểm có hiệu lực tháng 02/2023.

Người bệnh lưu trú tại Trạm Y tế xã được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH 19/01/2023

Đây là nội dung mới tại Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Bổ sung giấy tờ giám định sức khỏe để nghỉ hưu, nhận BHXH 1 lần 18/01/2023

Đây là nội dung mới tại Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Bản tin dành cho Kế toán (tuần từ 03 - 08/01/2023) 09/01/2023

Trong tuần từ 03 - 08/01/2023, rất nhiều văn bản đáng chú ý liên quan đến công việc của người làm kế toán đã được LuatVietnam cập nhật.

Nội dung mới về thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội 08/01/2023

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 18/2022/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 31/12/2022 về thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Loạt thay đổi về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH từ 15/02/2023 05/01/2023

Sự ra đời của Thông tư 18/2022/TT-BYT đã kéo theo loạt thay đổi về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trong thời gian tới. Sau đây là những nội dung chi tiết.

6 hướng dẫn mới về việc hưởng chế độ BHXH từ ngày 15/02/2023 04/01/2023

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT với nhiều nội dung hướng dẫn mới về hưởng chế độ BHXH của người lao động, chuẩn bị được đưa vào áp dụng kể từ ngày 15/02/2023.

Mới: Bị tai nạn lao động được chủ động đi khám giám định lại 04/01/2023

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Sửa trường hợp mắc bệnh được nhận BHXH 1 lần từ 15/02/2023 04/01/2023

Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế vừa được Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022.