Tin liên quan của Thông tư 151/2014/TT-BTC

Lọc bài viết theo:

Thuế giá trị gia tăng 2023: 8 quy định cơ bản cần nắm rõ 15/09/2022

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu được hầu hết người dân biết đến với tên gọi là thuế VAT, đây là loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ. Thuế giá trị gia tăng bao gồm các mức thuế 0%, 5% và phổ biến hơn cả là 10%.

Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 12/08/2022

Khi thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp không chỉ được hưởng ưu đãi về thuế suất mà thời gian được hưởng ưu đãi khá dài, thậm chí có những doanh nghiệp được hưởng ưu đãi hơn 10 năm.

23 khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 02/08/2022

Để tính chính xác số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì việc trước tiên cần xác định được tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Thuế thu nhập doanh nghiệp 2023: Cách tính và mức nộp 01/08/2022

Thuế thu nhập doanh nghiệp (profit tax) là loại thuế trực thu, được tính trên cơ sở thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của ngân sách nhà nước.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp đặc biệt của doanh nghiệp tư nhân 24/06/2019

Chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động; doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp đặc biệt của công ty hợp danh 21/06/2019

Chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động; doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp đặc biệt của công ty TNHH một thành viên 20/06/2019

Chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động; doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp đặc biệt của công ty TNHH hai thành viên trở lên 20/06/2019

Chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động; doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp đặc biệt của công ty cổ phần 19/06/2019

Chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động; doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm trong doanh nghiệp tư nhân 26/04/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm trong công ty hợp danh 25/04/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm trong công ty TNHH một thành viên 24/04/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 23/04/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm trong công ty cổ phần 23/04/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp tư nhân 14/02/2019

Khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty hợp danh 14/02/2019

Khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên 14/02/2019

Khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên 14/02/2019

Khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong doanh nghiệp tư nhân 29/01/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong công ty hợp danh 28/01/2019

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.