Tin bài liên quan của Thông tư 11/2019/TT-BNV

Lọc bài viết theo:

Thông tin quan trọng cán bộ, công chức cần biết trước 15/11/2019 07/11/2019

Sắp tới đây, có rất nhiều chính sách mới về cán bộ, công chức có hiệu lực. Một trong số đó là việc bãi bỏ hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các đối tượng này.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao