Tin bài liên quan của Thông tư11/2016/TT-BCT

Lọc bài viết theo:

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam trong doanh nghiệp tư nhân 28/03/2019

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam trong công ty hợp danh 28/03/2019

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên 28/03/2019

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam trong công ty TNHH hai thành viên 28/03/2019

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Mở văn phòng đại diện của công ty cổ phần nước ngoài tại Việt Nam 28/03/2019

Việc mở văn phòng đại diện của công ty cổ phần nước ngoài tại Việt Nam sẽ giúp công ty đó tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại...phục vụ việc kinh doanh.

Thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam trong doanh nghiệp tư nhân 27/03/2019

Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

Thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam trong công ty hợp danh 27/03/2019

Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

Thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên 27/03/2019

Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

Thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 27/03/2019

Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

Thủ tục mở chi nhánh công ty cổ phần nước ngoài tại Việt Nam 27/03/2019

Mở chi nhánh công ty cổ phần nước ngoài tại Việt Nam là thủ tục giúp công ty đó hoạt động hợp pháp và tiết kiệm thời gian. Vậy quy trình, hồ sơ được quy định ra sao?

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao