Tin bài liên quan của Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT

Lọc bài viết theo:

Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp đại học? 06/03/2022

Điểm rèn luyện là điểm số quan trọng được thể hiện trong bảng điểm của sinh viên. Vậy điểm rèn luyện được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào? Có ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp đại học không?

4 điều kiện sinh viên được xem xét chuyển ngành khác 05/05/2021

Quy chế đào tạo trình độ đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT đã có hiệu lực từ ngày 03/5/2021.

Sinh viên bằng giỏi học lại quá 5% tổng số tín chỉ bị hạ 1 bậc 04/05/2021

Từ ngày 03/5/2021, Quy chế đào tạo trình độ đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực.

Sinh viên mang thai được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả 14/04/2021

Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học ngày 18/3/2021.

3 điều kiện sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp 09/04/2021

Việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021.

Các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe không được liên kết đào tạo 08/04/2021

Tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ đại học đã quy định các vấn đề về liên kết đào tạo.

Mới: Sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến 08/04/2021

Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học (ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ ngày 03/5/2021, sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến.

Sinh viên được học trực tuyến 30% khối lượng chương trình đào tạo 08/04/2021

Nội dung này được quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.

Thêm trường hợp sinh viên được bảo lưu kết quả đã học 08/04/2021

Ngày 18/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học.

Bộ GDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 07/04/2021

Ngày 18/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học. Đây là những tiêu chuẩn để các trường đại học căn cứ vào đó để xây dựng quy chế đào tạo riêng của trường mình, với điều kiện là bằng hoặc cao hơn quy chế này.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao