Tin bài liên quan của Thông tư 07/2021/TT-BXD

Lọc bài viết theo:

Mới: 8 tiêu chí xác định nhu cầu nhà ở từ 15/8/2021 27/07/2021

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2021/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao