Tin bài liên quan của Thông tư 07/2021/TT-BTP

Lọc bài viết theo:

Thời gian Thông cáo báo chí văn bản của Chính phủ từ 2022 05/11/2021

Ngày 01/11/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2021/TT-BTP quy định việc ban hành Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao