Tin liên quan của Thông tư 07/2019/TT-BTP

Lọc bài viết theo:

Thủ tục đăng ký thế chấp Sổ đỏ vay vốn ngân hàng 16/04/2020

Khi thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở thì người nhận thế chấp có quyền đăng ký thế chấp. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký thế chấp Sổ đỏ khi vay tiền.

2 chính sách mới nổi bật có hiệu lực hôm nay (10/01/2020) 10/01/2020

Ngày hôm nay, 10/01/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của 02 chính mới nổi bật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Hướng dẫn mới về đăng ký thế chấp khi có thay đổi thông tin 11/12/2019

Thông tư 07/2019/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành ngày 25/11/2019 hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có nhiều điểm nổi bật.

Từ 10/01/2020, thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 05/12/2019

Ngày 25/11/2019 vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Hướng dẫn mới về thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung 03/12/2019

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 07/2019/TT-BTP do Bộ Tư pháp là việc quy định cụ thể các trường hợp được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Đã có Thông tư hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 03/12/2019

Những quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được Bộ Tư pháp nêu tại Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019.