Tin liên quan của Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT

Lọc bài viết theo:

Quy định mới về bảo lưu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 25/03/2021

Ngày 12/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

Phải đối chiếu kết quả thi tốt nghiệp và điểm trung bình lớp 12  24/03/2021

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT.

Hạnh kiểm yếu thi lại tốt nghiệp THPT phải có xác nhận địa phương 24/03/2021

Đây là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

Những điểm mới trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021 23/03/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT. Sau đây là một số điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021.

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Thêm đối tượng bị đình chỉ thi 23/03/2021

Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT đã bổ sung thêm đối tượng bị đình chỉ thi.

Chính thức ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021 23/03/2021

Ngày 12/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT.