Tin bài liên quan của Thông tư 05/2020/TT-BTP

Lọc bài viết theo:

Lập vi bằng đặt cọc mua bán đất hết bao nhiêu tiền? 10/02/2022

Khi muốn đặt cọc mua bán đất, thay vì lập hợp đồng công chứng thì nhiều người muốn lập vi bằng và vấn đề được quan tâm khá nhiều là lập vi bằng đặt cọc mua bán đất hết bao nhiêu tiền?

Luật sư hành nghề trên 5 năm được miễn đào tạo Thừa phát lại 24/09/2020

Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Nghị định 08 năm 2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại tại Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao