Tin bài liên quan của Thông tư 03/2020/TT-BNV

Lọc bài viết theo:

Cán bộ, công chức, viên chức tố cáo được bảo vệ vị trí công tác 03/09/2020

Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện páp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực từ 05/9/2020.

3 trường hợp được luân chuyển công chức là người tố cáo từ 05/9 23/07/2020

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức được Bộ Nội vụ quy định chi tiết tại Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020.

Cán bộ, công chức tố cáo không bị kỷ luật khi đang được bảo vệ 21/07/2020

Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03 năm 2020 quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao