Tin bài liên quan của Thông tư01/2022/TT-BTP

Lọc bài viết theo:

Cách lưu trữ Căn cước công dân, thẻ ngân hàng trên Zalo 10/04/2022

Khi lưu trữ giấy tờ qua Ví QR trên Zalo là người dùng có thể cung cấp đầy đủ thông tin hoặc xuất trình các giấy tờ khi cần, cho dù không mang theo giấy tờ bên mình.

Cách lấy Giấy khai sinh bản điện tử có mã QR làm thủ tục hành chính 10/03/2022

Hiện nay, khi đi làm các thủ tục hành chính, người dân có thể không cần mang theo bản giấy của Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn... mà sử dụng giấy tờ điện tử thay thế. Vậy muốn lấy bản điện tử giấy khai sinh, đăng ký kết hôn thực hiện thế nào?

Từ hôm nay, dùng Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn bản điện tử thay bản giấy 18/02/2022

Đây là chính sách mới đáng chú ý tại Thông tư 01/2022/TT-BTP về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực hôm nay (18/02/2022).

Hướng dẫn nộp hồ sơ, trả kết quả đăng ký hộ tịch trực tuyến 17/02/2022

Đây là nội dung tại Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

[Tổng hợp] 7 loại giấy tờ quan trọng không còn được sử dụng nữa 15/02/2022

Cùng với việc áp dụng triệt để công nghệ vào việc số hóa các thủ tục hành chính, có những loại giấy tờ quan trọng mà người dân đang sử dụng sẽ không còn nữa mà được thay thế hoàn toàn bằng các dữ liệu điện tử.

Từ nay, đi làm các thủ tục không cần mang Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn? 14/02/2022

Các bộ, ngành đã có rất nhiều nỗ lực để cải thiện các thủ tục hành chính theo hướng giảm bớt các loại giấy tờ, thay thế việc nộp trực tiếp bằng nộp trực tuyến… Và một trong những bước tiến đó là từ ngày 18/02/2022 này, không còn phải mang Giấy khai sinh, Chứng nhận kết hôn… khi làm các thủ tục hành chính.

Điều kiện xin cấp bản sao Giấy khai sinh, trích lục hộ tịch 14/02/2022

Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Có thể kiểm tra tính chính xác của giấy tờ hộ tịch qua mã QR 14/02/2022

Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Đã có mẫu Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn điện tử 11/02/2022

Bộ Tư pháp đã có Thông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao