Tin bài liên quan của Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT

Lọc bài viết theo:

Hội đồng chọn sách giáo khoa phải có đại diện phụ huynh 03/02/2020

Việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn tại Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao