Tin bài liên quan của Thông báo 102/TB-VKSTC

Lọc bài viết theo:

Tuyển dụng 200 công chức ngành Kiểm sát năm 2021 11/11/2021

Ngày 10/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có Thông báo 102/TB-VKSTC về tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao