Tin bài liên quan của Quyết định 58/QĐ-BCA

Lọc bài viết theo:

Chính thức thay đổi thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân 04/03/2020

Nội dung này được Bộ Công an công bố tại Quyết định số 58/QĐ-BCA ngày 03/01/2020 về thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân.

2 thủ tục hành chính về Thẻ căn cước công dân bị bãi bỏ  04/03/2020

Danh mục các thủ tục hành chính này được Bộ Công an nêu tại Quyết định 58/QĐ-BCA ngày 03/01/2020, có hiệu lực cùng ngày.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao