Tin bài liên quan của Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06

Lọc bài viết theo:

Người dân được xác nhận thông tin về cư trú trong vòng 3 ngày 14/07/2021

Một trong các thủ tục hành chính về đăng ký cư trú và xuất nhập cảnh mới được Bộ Công an ban hành là thủ tục xác nhận thông tin về cư trú nêu tại Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021.

Chính thức bãi bỏ thủ tục cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 06/7/2021 13/07/2021

Bộ Công an ban hành Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao