Tin bài liên quan của Quyết định 45/QĐ-TTg

Lọc bài viết theo:

Đến 2025, 95% người bị bạo lực gia đình được trợ giúp pháp lý 14/01/2022

Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 45/QĐ-TTg ban hành ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao