Tin bài liên quan của Quyết định 406/QĐ-TTg

Lọc bài viết theo:

Quý II/2021, được xin cấp Giấy xác nhận số CMND qua mạng 18/04/2021

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Cấp phép xây dựng qua mạng với nhà ở riêng lẻ từ Quý II năm 2021 25/03/2021

Theo Quyết định 406/QĐ-TTg, năm 2021, việc xin cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ sẽ được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Năm 2021, được xin thông tin quy hoạch xây dựng qua mạng 25/03/2021

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 406/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Năm 2021, được đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng 23/03/2021

Tại Quyết định 406/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Sắp tới được đăng ký cấp Căn cước công dân qua mạng 23/03/2021

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 406/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao