Tin bài liên quan của Quyết định 31/2021/QĐ-TTg

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (09/12/2021) 09/12/2021

Từ hôm nay - ngày 09/12/2021, Quyết định 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao