Tin bài liên quan của Quyết định 30/2020/QĐ-TTg

Lọc bài viết theo:

Thêm 1 quy định mới người có ô tô cần biết trước 31/12/2021 13/12/2021

Trong bài viết trước, LuatVietnam đã đề cập đến 05 quy định được áp dụng từ sau ngày 31/12/2021 mà người có ô tô, đặc biệt là kinh doanh vận tải bằng ô tô cần biết. Thế nhưng, còn có thêm một thông tin quan trọng khác đối với các chủ xe ô tô cũng được áp dụng từ ngày 31/12/2021.

Kéo dài thời hạn trả lời kiến nghị của cử tri từ 01/10/2020 30/09/2020

Ngày 28/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 30/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-TTg.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao