Tin bài liên quan của Quyết định 2666/QĐ-BYT

Lọc bài viết theo:

Đến nơi công cộng, người dân phải cài Bluezone và bật bluetooth 01/06/2021

Nội dung này được Bộ Y tế nêu tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế phòng Covid-19 31/05/2021

Quyết định 2666/QĐ-BYT của Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sẽ phạt người có smartphone không cài Bluezone, NCOVI... 31/05/2021

Ngày 29/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2666/QĐ-BYT hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao