Tin bài liên quan của Quyết định 2070/QĐ-TTg

Lọc bài viết theo:

Đến 2025, giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp 10/12/2021

Ngày 08/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2070/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao