Tin bài liên quan của Quyết định 1845/QĐ-TTg

Lọc bài viết theo:

Đến 2025, có ít nhất 20% đơn vị sự nghiệp công tự chủ tài chính 04/11/2021

Đây là nội dung được nhắc đến trong Quyết định 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025.

Thủ tướng: Tập trung xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới 04/11/2021

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao