Tin bài liên quan của Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

Lọc bài viết theo:

Infographic: Điều kiện, hồ sơ hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng 26/04/2020

Gói hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 đang từng bước được triển khai. Theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thì điều kiện, hồ sơ hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng như sau:

Cách nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 26/04/2020

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng đã ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định cụ thể về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hồ sơ để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 25/04/2020

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg đã hướng dẫn đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chuẩn bị hồ sơ để được nhận hỗ trợ.

Hướng dẫn mới về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 25/04/2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao