Tin bài liên quan của Quyết định 1368/QĐ-TTg

Lọc bài viết theo:

Đến 2022 sẽ có cơ sở dữ liệu Căn cước công dân toàn quốc 07/09/2020

Tại Quyết định 1368/QĐ-TTg, Chính phủ đã đồng ý, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, nhằm xây dựng hệ thống Căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc, được triển khai và quản lý tập trung tại Bộ Công an.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao