Tin bài liên quan của Quyết định1125/QĐ-BYT

Lọc bài viết theo:

Triệu chứng lâm sàng của người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 23/02/2021

Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 1125/QĐ-BYT.

Người nhiễm Covid-19 xuất viện phải theo dõi thêm 14 ngày 09/02/2021

Đây là nội dung được ban hành tại hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kèm Quyết định số 1125 ngày 08/02/2021.

6 đối tượng “tiếp xúc gần” với người bệnh Covid-19 09/02/2021

Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế ban hành lại Quyết định 1125/QĐ-BYT.

Hơn 80% bệnh nhân Covid-19 tự hồi phục sau khoảng 1 tuần 08/02/2021

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1125 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh.

3 điều kiện để người mắc Covid-19 được xuất viện 08/02/2021

Ngày 08/02/2021, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1125/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.