Tin bài liên quan của Quy định 41-QĐ/TW

Lọc bài viết theo:

Cán bộ không còn được "hạ cánh an toàn" khi về hưu? 22/11/2021

Nhiều người vẫn nghĩ, khi về hưu, nghỉ việc, những sai phạm trong thời gian đang tại chức có thể sẽ được “xóa bỏ”. Khi đó, cán bộ khi về hưu sẽ được “hạ cánh an toàn”. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là quan niệm sai lầm.

Quy định 41: 4 trường hợp cán bộ được xin từ chức 21/11/2021

Ban chấp hành Trung ương thuộc Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Không cho cán bộ từ chức nếu phải miễn nhiệm 12/11/2021

Đây là một trong những điểm mới của Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc miễn nhiệm, từ chức với cán bộ. 

Cán bộ từ chức có thể được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 09/11/2021

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 với nhiều nội dung mới liên quan đến việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

6 điểm mới của Quy định 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức cán bộ 09/11/2021

Ngày 03/11/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức với cán bộ. Theo đó, Quy định 41 này có nhiều điểm mới so với trước đây.

Bộ Chính trị ra quy định mới về miễn nhiệm, từ chức với cán bộ 09/11/2021

Ngày 03/11/2021, Ban chấp hành Trung ương thuộc Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao