Tin bài liên quan của Nghị quyết 50/NQ-CP

Lọc bài viết theo:

Từ 2021 - 2025, cải cách cơ bản chế độ tiền lương của công chức 21/05/2021

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao