Tin bài liên quan của Nghị quyết143/NQ-CP

Lọc bài viết theo:

Bỏ Sổ hộ khẩu giấy thì thực hiện thủ tục về đất đai như thế nào? 15/12/2022

Trong suốt nhiều năm, Sổ hộ khẩu luôn là giấy tờ không thể thiếu khi thực hiện các thủ tục về đất đai. Hãy theo dõi bài viết sau để biết khi bỏ Sổ hộ khẩu giấy thì thực hiện thủ tục về đất đai như thế nào?

3 việc cần làm ngay trước ngày Sổ hộ khẩu bị khai tử 06/12/2022

Sang năm 2023, Sổ hộ khẩu giấy sẽ không còn giá trị sử dụng khi tham gia các giao dịch, thủ tục hành chính. Sau đây là 03 việc cần làm ngay trước ngày Sổ hộ khẩu bị khai tử.

Sửa đổi quy định về xuất trình sổ hộ khẩu giấy trong tháng 12/2022 18/11/2022

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022.

Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, xử lý đánh bạc qua mạng mùa World Cup 13/11/2022

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022.

Điều chỉnh ngay chi phí tính giá cơ sở xăng dầu cho sát thực tế 11/11/2022

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nhắc tới tại Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022.

Chính phủ yêu cầu điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên 10/11/2022

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022.