Tin bài liên quan của Nghị định91/2020/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Bộ tiêu chí nhận diện email, tin nhắn, cuộc gọi rác 14/12/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Hướng dẫn phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác qua đầu số 5656 14/12/2021

Ngày 13/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã có Thông tư 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

5 lưu ý khi gọi điện, gửi email quảng cáo từ 01/10/2020 28/09/2020

Nhằm “trị” tin nhắn, cuộc gọi rác, Chính phủ đã đặt ra một số quy định về gọi điện, nhắn tin, gửi email quảng cáo tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

Thực hiện tin nhắn, cuộc gọi rác có thể bị phạt tới 100 triệu đồng 21/08/2020

Đây là quy định đáng chú ý tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/8/2020 về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Gọi điện quảng cáo sau 17 giờ bị phạt đến 30 triệu đồng 19/08/2020

Nội dung này vừa được Chính phủ quy định tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ngày 14/8/2020.

Báo cáo tin nhắn rác, cuộc gọi rác đến đầu số 5656 18/08/2020

Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Từ 01/10, chỉ được nhắn tin, gọi điện quảng cáo khi người nhận đồng ý 18/08/2020

Tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định chi tiết về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Không gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo đến 1 số điện thoại trong 24 giờ 17/08/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.