Tin bài liên quan của Nghị định 78/2021/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Thêm đối tượng được miễn đóng Quỹ phòng, chống thiên tai 02/08/2021

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Công chức được giảm mức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai 02/08/2021

Nội dung này được Chính phủ ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai ngày 01/8/2021.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao