Tin bài liên quan của Nghị định72/2013/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Mạng xã hội là gì? Dùng mạng xã hội cần tuân thủ quy định gì? 29/07/2022

Hiện nay, khi công nghệ, kỹ thuật ngày càng phát triển, số người biết đến và sử dụng mạng xã hội ngày một nhiều. Tuy nhiên, có lẽ nhiều người vẫn không thật sự hiểu rõ mạng xã hội là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết về vấn đề này.

Chi tiết cách gia hạn tên miền Việt Nam trong doanh nghiệp tư nhân 31/01/2020

Hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện việc đóng phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đã được cấp phát tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền.

Gia hạn tên miền Việt Nam trong công ty hợp danh 31/01/2020

Hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện việc đóng phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đã được cấp phát tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền.

Thủ tục duy trì tên miền Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên 30/01/2020

Hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện việc đóng phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đã được cấp phát tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền.

Duy trì tên miền Việt Nam trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 30/01/2020

Hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện việc đóng phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đã được cấp phát tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền.

Hướng dẫn thủ tục duy trì tên miền Việt Nam trong công ty cổ phần 30/01/2020

Hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện việc đóng phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đã được cấp phát tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền.

Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép mạng xã hội của Công ty cổ phần 25/09/2019

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thiết lập mạng xã hội phải thực hiện báo cáo theo quy định, theo đó, báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép mạng xã hội của Công ty cổ phần thực hiện ra sao?

Thủ tục cấp lại giấy phép mạng xã hội của Công ty cổ phần 24/09/2019

Doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng xã hội bị mất, hư hỏng không còn sử dụng được phải xin cấp lại Giấy phép. Dưới đây là hướng dẫn xin cấp lại giấy phép mạng xã hội của Công ty cổ phần.

Thủ tục gia hạn Giấy phép mạng xã hội của Công ty cổ phần 23/09/2019

Giấy phép thiết lập mạng xã hội có thời hạn không quá 10 năm và được gia hạn không quá 02 lần. Vậy thủ tục gia hạn Giấy phép mạng xã hội của Công ty cổ phần thực hiện như nào?

Thủ tục sửa đổi Giấy phép mạng xã hội của Công ty cổ phần 23/09/2019

Doanh nghiệp khi thay đổi một số nội dung trên Giấy phép thiết lập mạng xã hội sẽ phải sửa đổi, bổ sung Giấy phép. Cụ thể, thủ tục sửa đổi Giấy phép mạng xã hội của Công ty cổ phần thực hiện như sau:

Thủ tục cấp lại Giấy phép trang thông tin điện tử Công ty cổ phần 19/09/2019

Cấp lại Giấy phép trang thông tin điện tử Công ty cổ phần trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được. Cụ thể, thủ tục này được thực hiện như sau:

Thủ tục gia hạn Giấy phép trang thông tin điện tử Công ty cổ phần 18/09/2019

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có thời hạn không quá 10 năm và được gia hạn không quá 02 lần. Vậy thủ tục gia hạn Giấy phép trang thông tin điện tử Công ty cổ phần thực hiện như nào?

Thủ tục đăng ký tên miền ".vn" trong hộ kinh doanh 08/08/2019

Tên miền do hộ kinh doanh đăng ký phải bảo đảm không có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tên miền Việt Nam trong doanh nghiệp tư nhân 09/05/2019

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tên miền Việt Nam, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục.

Đăng ký tên miền Việt Nam trong công ty hợp danh 09/05/2019

Tên miền do doanh nghiệp đăng ký phải bảo đảm không có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

Chi tiết cách đăng ký tên miền Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên 09/05/2019

Tên miền do doanh nghiệp đăng ký phải bảo đảm không có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

Thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 09/05/2019

Tên miền do doanh nghiệp đăng ký phải bảo đảm không có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

Hướng dẫn hồ sơ, quy trình đăng ký tên miền .vn công ty cổ phần 09/05/2019

Tên miền ".vn" đang dần phổ biến, nhưng hồ sơ, quy trình đăng ký tên miền .vn công ty cổ phần cần gì? Lưu ý gì khu chọn tên miền?...thì không phải ai cũng nắm được.

Thủ tục đăng ký thiết lập trang mạng xã hội trong doanh nghiệp tư nhân 12/04/2019

Mạng xã hội là gì? Điều kiện để được cấp phép thiết lập mạng xã hội? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục để đăng ký thiết lập mạng xã hội như thế nào?

Thủ tục đăng ký thiết lập trang mạng xã hội trong công ty hợp danh 11/04/2019

Mạng xã hội là gì? Điều kiện để được cấp phép thiết lập mạng xã hội? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục để đăng ký thiết lập mạng xã hội như thế nào?