Tin bài liên quan của Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Hạ điều kiện hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để duy trì việc làm cho người lao động 01/06/2020

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/7/2020.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ 15/7/2020 01/06/2020

Tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định về hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Thêm 3 giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 31/05/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành về bảo hiểm thất nghiệp.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao