Tin bài liên quan của Nghị định52/2013/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Mua hàng kém chất lượng, kiện đòi bồi thường thế nào? 21/01/2023

Khởi kiện khi mua hàng kém chất lượng thế nào là thắc mắc của rất nhiều người tiêu dùng đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán đang gần kề. Cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây.

Thương mại điện tử là gì? Có tác động thế nào đến thị trường? 06/09/2022

Thông qua nền tảng là các website thương mại điện tử, mạng viễn thông, mua bán online đang trở thành thói quen của người tiêu dùng. Vậy thương mại điện tử thực sự là gì? Mua bán dưới hình thức thương mại điện tử sẽ diễn ra thế nào?

Báo cáo hoạt động app thương mại điện tử trong công ty cổ phần 25/02/2020

Việc báo cáo hoạt động app thương mại điện tử trong công ty cổ phần được thực hiện để phục vụ công tác thống kê thương mại điện tử hàng năm của Bộ Công Thương.

Thủ tục hủy bỏ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp tư nhân 25/02/2020

Khi không còn nhu cầu duy trì hoạt động ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử, doanh nghiệp có quyền đề nghị Bộ Công thương chấm dứt đăng ký ứng dụng đã thông báo.

Thủ tục chấm dứt đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty hợp danh 25/02/2020

Khi không còn nhu cầu duy trì hoạt động ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử, doanh nghiệp có quyền đề nghị Bộ Công thương chấm dứt đăng ký ứng dụng đã thông báo.

Hủy bỏ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH một thành viên 25/02/2020

Khi không còn nhu cầu duy trì hoạt động ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử, doanh nghiệp có quyền đề nghị Bộ Công thương chấm dứt đăng ký ứng dụng đã thông báo.

Chấm dứt đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 24/02/2020

Khi không còn nhu cầu duy trì hoạt động ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử, doanh nghiệp có quyền đề nghị Bộ Công thương chấm dứt đăng ký ứng dụng đã thông báo.

Thủ tục hủy bỏ, chấm dứt đăng ký app sàn TMĐT của công ty cổ phần 24/02/2020

Vì một số lý do mà sàn TMĐT có thể bị hủy hoặc chấm dứt đăng ký. Vậy thủ tục hủy bỏ, chấm dứt đăng ký app sàn TMĐT của công ty cổ phần được quy định thế nào?

Thủ tục thay đổi thông tin app bán hàng trong công ty cổ phần 17/02/2020

Việc thay đổi thông tin của app di động ngày nay là điều hết sức phổ biến. Vậy thủ tục thay đổi thông tin app bán hàng trong công ty cổ phần được quy định thế nào?

Thông báo thiết lập ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động trong doanh nghiệp tư nhân 14/02/2020

Doanh nghiệp sở hữu ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động để phục vụ mục đích thương mại phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Chi tiết cách thông báo thiết lập ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động trong công ty hợp danh 14/02/2020

Doanh nghiệp sở hữu ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động để phục vụ mục đích thương mại phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thông báo thiết lập ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động trong công ty TNHH một thành viên 14/02/2020

Doanh nghiệp sở hữu ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động để phục vụ mục đích thương mại phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Thông báo thiết lập ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 13/02/2020

Doanh nghiệp sở hữu ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động để phục vụ mục đích thương mại phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Quy trình, thủ tục thông báo app bán hàng đối với công ty cổ phần 13/02/2020

Thủ tục thông báo app bán hàng đối với công ty cổ phần được quy định thế nào? Hồ sơ, cách thức thông báo? Doanh nghiệp không làm thủ tục thì bị phạt thế nào?

Định kỳ báo cáo website dịch vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp tư nhân 13/02/2020

Theo định kỳ, doanh nghiệp có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của website trong năm trước đó.

Chi tiết cách báo cáo website dịch vụ thương mại điện tử trong công ty hợp danh 13/02/2020

Theo định kỳ, doanh nghiệp có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của website trong năm trước đó.

Thủ tục báo cáo website dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH một thành viên 13/02/2020

Theo định kỳ, doanh nghiệp có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của website trong năm trước đó.

Cách báo cáo tình hình website sàn TMĐT công ty TNHH 2 TV 12/02/2020

Pháp luật quy định thế nào về cách báo cáo tình hình website sàn TMĐT công ty TNHH 2 TV trở lên?

Hướng dẫn làm báo cáo website sàn TMĐT trong công ty cổ phần 12/02/2020

Pháp luật quy định thế nào về việc báo cáo website sàn TMĐT trong công ty cổ phần? Có thể làm online được không? Khi nào phải báo cáo?

Lưu ý khi thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp tư nhân 12/02/2020

Doanh nghiệp có nghĩa vụ đảm bảo website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của mình hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo hoạt động của các bên có liên quan được diễn ra thuận lợi.