Tin liên quan của Nghị định 35/2022/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Báo cáo lao động cuối năm, doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì? 10/11/2022

Mỗi năm, doanh nghiệp đều phải định kỳ báo cáo tình hình lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hai lần vào giữa năm và cuối năm. Vậy khi báo cáo lao động cuối năm, doanh nghiệp cần làm những công việc gì?

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/7/2022) 15/07/2022

Hôm nay - ngày 15/7/2022, các quy định mới về nơi lưu trú của lao động trong các khu công nghiệp và quy định liên quan đến cán bộ quản lý thị trường chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới về lao động - tiền lương có hiệu lực tháng 7/2022 29/06/2022

Các vấn đề về việc làm, tiền lương luôn được người lao động đặc biệt quan tâm. Bước sang tháng 7/2022, những chính sách mới nào về lao động - tiền lương sẽ được đưa vào áp dụng?

Người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp từ 15/7/2022 02/06/2022

Đây là nội dung mới tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Chính phủ ban hành Nghị định mới về quản lý khu công nghiệp 01/06/2022

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.