Tin liên quan của Nghị định 31/2022/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới 27/12/2022

Ngày 22/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Công văn 9064/NHNN-TD về công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới.

Điều kiện được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay tiền ngân hàng 16/11/2022

Hiện nay, để thu hút khách hàng vay vốn, nhiều ngân hàng đã đưa ra các chương trình lãi suất ưu đãi hấp dẫn. Vậy điều kiện hưởng lãi suất ưu đãi của cá nhân, tổ chức khi vay vốn tại ngân hàng là gì?

Ngân hàng đẩy mạnh chương trình hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp 04/11/2022

Đây là nội dung tại Công văn 6221/NHNN-TD ngày 06/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất 2%/năm 23/05/2022

Đây là nội dung quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã 23/05/2022

Ngày 20/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.