Tin liên quan của Nghị định 143/2020/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Infographic: 6 trường hợp tinh giản biên chế với cán bộ, công chức, viên chức 08/12/2022

Tinh giản biên chế được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc...Dưới đây là các trường hợp tinh giản biên chế với cán bộ, công chức, viên chức.

Giảm biên chế là gì? Chính sách giảm biên chế mới nhất 09/08/2022

Biên chế và tinh giản biên chế hay giảm biên chế là thuật ngữ vô cùng quen thuộc với cán bộ, công chức, viên chức. Vậy giảm biên chế là gì? Chính sách tinh giản biên chế như thế nào?

Hướng dẫn tính hưởng chế độ tinh giản biên chế 02/08/2022

Ngày 28/7/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3538/BNV-TCBC hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế.

Toàn bộ chế độ cho cán bộ, công chức bị tinh giản biên chế 17/03/2022

Khi bị tinh giản biên chế, công chức được hưởng một số chế độ, chính sách đặc thù. Dưới đây là toàn bộ chế độ áp dụng cho cán bộ, công chức bị tinh giản biên chế.

4 điểm mới về chính sách tinh giản biên chế từ 10/12/2020 15/12/2020

Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi về chính sách tinh giản biên chế. Trong đó có 04 điểm mới đáng chú ý sau đây:

Sửa tuổi hưởng chính sách về hưu sớm khi tinh giản biên chế 14/12/2020

Ngoài việc sửa đổi đối tượng bị tinh giản biên chế, Nghị định 143/2020/NĐ-CP cũng sửa quy định liên quan đến chính sách về hưu sớm với người thuộc diện tinh giản biên chế.

Kéo dài thời gian hưởng chính sách tinh giản biên chế hết 2030 14/12/2020

Tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã có nhiều điều chỉnh về đối tượng cũng như chính sách hưởng chế độ tinh giản biên chế.

Đã có Nghị định 143 sửa chính sách tinh giản biên chế 14/12/2020

Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.