Tin bài liên quan của Nghị định134/2016/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Trọn bộ 5 hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 05/09/2022

Để được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và gửi yêu cầu qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử theo các tiêu chí thông tin theo mẫu. Dưới đây là trọn bộ hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu được cập nhật mới nhất.

5 trường hợp được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 01/09/2022

Hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là việc cơ quan có thẩm quyền thu thuế trả lại số tiền thuế đã thu của doanh nghiệp do khoản thu nhiều hơn số thuế phải nộp hoặc không thuộc trường hợp phải nộp. Dưới đây là các trường hợp được hoàn thuế xuất nhập khẩu.

Nhận quà từ nước ngoài về có phải trả tiền thuế quan? 08/02/2022

Do nhiều cảnh báo liên quan đến lừa đảo khi nhận quà tặng từ nước ngoài về khiến người dân vô cùng hoang mang và thắc mắc về việc có phải chuyển khoản trả tiền thuế khi nhận quà từ nước ngoài không?

Hướng dân đăng ký danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu trong doanh nghiệp tư nhân 21/08/2019

Khi có hàng hóa thuộc một trong các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký Danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu, trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đầu tiên của hàng hóa đó.

Quy trình đăng ký danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu trong công ty hợp danh 20/08/2019

Khi có hàng hóa thuộc một trong các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký Danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu, trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đầu tiên của hàng hóa đó.

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu trong công ty TNHH một thành viên 20/08/2019

Khi có hàng hóa thuộc một trong các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký Danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu, trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đầu tiên của hàng hóa đó.

Đăng ký danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 19/08/2019

Khi có hàng hóa thuộc một trong các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký Danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu, trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đầu tiên của hàng hóa đó.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu trong công ty cổ phần 19/08/2019

Khi có hàng hóa thuộc một trong các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký Danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu, trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đầu tiên của hàng hóa đó.