Tin bài liên quan của Nghị định 101/2020/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Thành lập Cục khi công việc yêu cầu 30 biên chế công chức trở lên 10/11/2020

Từ 15/11/2020, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao