Tin liên quan của Nghị định 08/2023/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Tiền gốc của trái phiếu được trả khi nào? 11/05/2023

Một trong những điều tối thiểu khi đầu tư trái phiếu là phải hiểu rõ điều khoản thời điểm trả tiền gốc của trái phiếu. Theo đó, tiền gốc của trái phiếu được trả khi nào?

Bản tin dành cho Kế toán (tuần từ 06 - 12/3/2023) 13/03/2023

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 06 - 12/3/2023 gồm nhiều văn bản đáng chú ý liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất, nhập khẩu.

3 quy định về trái phiếu doanh nghiệp ngưng hiệu lực đến hết 2023 07/03/2023

Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Doanh nghiệp được thanh toán trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác 07/03/2023

Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

3 điểm mới của Nghị định 08/2023 gỡ khó cho trái phiếu doanh nghiệp 06/03/2023

Từ ngày 05/3/2023, Nghị định số 08 sửa loạt quy định về trái phiếu Chính phủ sẽ có hiệu lực. Theo đó, nhiều khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được tháo gỡ. Cùng theo dõi những điểm mới của Nghị định 08/2023/NĐ-CP dưới đây.

Hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi điều kiện trái phiếu đã phát hành 06/03/2023

Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đã có Nghị định 08 sửa loạt quy định về trái phiếu doanh nghiệp 06/03/2023

Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.