Tin bài liên quan của Nghị định 08/2016/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Siết điều kiện phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 17/12/2021

Ngày 16/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm... thành viên UBND.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao