Tin bài liên quan của Luật 64/2020/QH14

Lọc bài viết theo:

Đã có Luật sửa đổi Luật Đầu tư, Doanh nghiệp, Nhà ở 26/01/2022

Ngày 11/01/2022, Quốc hội ban hành Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

7 điểm nổi bật của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 18/06/2020

Để có khung pháp lý ổn định cho các hợp đồng PPP dài hạn, nhiều rủi ro, quy mô lớn, ngày 18/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 với 92,75% đại biểu tán thành.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao