Tin liên quan của Luật 54/2019/QH14

Lọc bài viết theo:

Môi giới chứng khoán là gì? Có cần chứng chỉ hành nghề không? 18/06/2021

Thị trường chứng khoán ngày càng biến động nhưng cũng rất nhiều tiềm năng để sinh lời. Trong hoàn cảnh này, vai trò của người môi giới chứng khoán càng được thể hiện rõ ràng.

Phải có lãi mới được chào bán thêm cổ phiếu từ 01/01/2021 25/12/2020

Đây là nội dung mới đáng chú ý được Quốc hội thông qua tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2021 tới đây.

Tăng mức vốn điều lệ được phép chào bán cổ phiếu lên gấp 3 lần 16/12/2019

Ngày 26/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán 2019 thay thế Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 với nhiều điểm mới nổi bật.

Tổng hợp những điểm mới của Luật Chứng khoán 2019 13/12/2019

Luật Chứng khoán 2019 thay thế Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010. Dưới đây là tổng hợp những điểm mới của Luật Chứng khoán 2019.

Công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng như thế nào? 22/03/2019

Điều kiện trở thành công ty đại chúng là gì? Thủ tục đăng ký công ty đại chúng như thế nào? Những lưu ý quan trọng khi trở thành công ty đại chúng và khi không còn đáp ứng điều kiện của một công ty đại chúng.