Tin bài liên quan của Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG

Lọc bài viết theo:

Trước 07/02/2021, hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp 25/01/2021

Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao