Tin bài liên quan của Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL

Lọc bài viết theo:

4 điều kiện về y tế với khách nước ngoài đến Việt Nam 08/11/2021

Đây là nội dung tại Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL ngày 05/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Việt Nam thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn 05/11/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Hướng dẫn số 4122/HD-BVHTTDL ngày 05/11/2021 về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao