Tin bài liên quan của Công văn5749/CT-TNCN

Lọc bài viết theo:

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân 21/04/2019

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đươc phép ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong công ty hợp danh 21/04/2019

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đươc phép ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH một thành viên 20/04/2019

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đươc phép ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 20/04/2019

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đươc phép ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao