Tin bài liên quan của Công văn 3535/LĐTBXH-VL

Lọc bài viết theo:

Video: Tin vui với người ngừng việc, nghỉ không lương, nghỉ thai sản 13/10/2021

Nội dung này được đề cập tại Công văn 3535/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021.

Đang nghỉ thai sản, nghỉ không lương vẫn hưởng hỗ trợ theo NQ 116 12/10/2021

Ngày 11/10/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 3535/LĐTBXH-VL về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao