Tin bài liên quan của Công văn 3138/BHXH-CSXH

Lọc bài viết theo:

5 đối tượng BHXH chưa tiếp nhận hồ sơ hưởng hỗ trợ 06/10/2021

Đây là nội dung chính được nêu tại Công văn số 3138/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao