Tin bài liên quan của Công văn 1710/UBND-VX

Lọc bài viết theo:

TP. HCM: Quán bar được mở cửa trở lại 12/05/2020

Để thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, UBND TP. HCM đã ban hành Công văn 1710/UBND-VX (được sửa đổi bởi Công văn 1717/UBND-VX) về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao