Tin bài liên quan của Công văn 1391/BHXH-BT

Lọc bài viết theo:

Hướng dẫn xác nhận Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ 11/05/2020

Để hướng dẫn cơ quan BHXH cấp tỉnh thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 1391/BHXH-BT.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao